Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

Έκτακτη Συνεδρίαση του Δ.Σ. 11/12 στο Δήμο Δ.Α.Α.

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 11η Δεκεμβρίου 2013 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 9:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 & ΟΠΔ του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ. {Εισηγητής: ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΟΥ}
Θέμα 2ο: Συμπλήρωση-τροποποίηση της 42/2013 ΑΔΣ περί "Αποστολή ειδικής πρόσκλησης-επιβολή ποινικών ρητρών-αγωγή για τα οφειλόμενα μισθώματα στο Δήμο προς την «ΑΡΑΧΩΒΑ CENTER AE». {Εισηγητής: ΙΩ. ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ}

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Σύρου Ελένη