Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

O Δήμαρχος Δ.Α.Α στις Βρυξέλλες για ενημερωτική συνάντηση

Την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013 στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση αιρετών Ελληνικών Ορεινών Δήμων με θέμα «Οι Ελληνικοί Ορεινοί Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020», στην οποία συμμετείχε μεταξύ των άλλων Δημάρχων και ο Δήμαρχος Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας κ. Ιωάννης Πατσαντάρας.

Η ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ενημερωτική συνάντηση των αιρετών των Ελληνικών Ορεινών Δήμων συνδιοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών (CEMR) και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ). Στην ενημερωτική συνάντηση συζητήθηκαν νομοθετικές προτάσεις για την πολιτική συνοχής της περιόδου 2014-2020 και συγκεκριμένα :

  • - Οι θέσεις της Επιτροπής για τη νέα (5η) Προγραμματική Περίοδο 2014 - 2020
  • - Η Γεωργική πολιτική – Πραγματικότητα και προοπτικές για την Ευρώπη 2020
  • - Περιβάλλον
  • - Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων
  • - Ολοκληρωμένη Εδαφική Επένδυση
  • - Στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο http://ec.europa.eu/regional_policy/index_el.cfm   και στο @EU_Regional στο Twitter