Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 22/11 στο Δήμο Δ.Α.Α.

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΣΧΕΤ.: Άρθρο 73 του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Σας προσκαλούμε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 18:00 μμ για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα:
1. Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 25,1 MW της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε.» στη θέση «Κέδρος» του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας στο Ν. Βοιωτίας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 
                                                           Ιωάννης Μίχος