Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013

Τέθηκε το ζήτημα της εκμίσθωσης ή μη της παραλίας Αγίου Ισιδώρου & Αγίου Νικολάου

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών περί<<Απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδοιίκησης(Ο.Τ.Α.)Α' Βαθμού>> και κωδικοποίησης αυτής, παραχωρείται απευθείας με αντάλλαγμα στους(Ο.Τ.Α.)Α' Βαθμού της χώρας, το δικαίωμα της απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού,παραλίας.όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλέυσιμων ποταμών, που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής τους περιφέρειας.
Οι παραλίες που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας και δεν έχουν παραχωρηθεί σε άλλους φορείς, βιομηχανικές επιχειρήσεις κ.λ.π. σύμφωνα με το αρ 4 της ανωτέρω εγκυκλίου είναι του Αγίου Νικολάου στη Δ.Ε. Διστόμου και του Αγίου Ισιδώρου στη Δ.Ε. Αντίκυρας.
 Τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων Διστόμου και Αντίκυρας με τις υπ' αριθμ. 16/2013 και 8/2013 αντίστοιχα αποφάσεις τους, εισηγούνται την μη εκμίσθωση των παραλιών του Δήμου διότι είναι οι μοναδικές παραλίες που αποτελούν πόλο έλξης τουριστών λόγω της φυσικής της μορφολογίας και της ελεύθερης πρόσβασης και κυκλοφορίας των λουόμενων σε αυτή και εκμίσθωση τους θα συνεπαγόταν αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος και δυσχερή πρόσβαση εξαιτίας του οικονομικού τμήματος που θα επιβαλλόταν στους λουόμενους.

Κατόπιν των ανωτέρω η Πρόεδρος προτείνει στο συμβούλιο να αποφανθεί σχετικά.
Υπέρ της εκμίσθωσης ψηφίζουν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ιω. Ανδρίτσος, Π. Παπαστάθης, Ν. Βαλαούρας και Χαρ. Ληξουριώτης του Φ. καθώς πιστεύουν ότι με αυτό τον τρόπο και οι παραλίες θα αναβαθμιστούν και θα είναι καθαρότερες και τα καταστήματα θα μπορέουν να δουλέψουν καλύτερα και θα αποφέρει έσοδα προς το Δήμο.
Οι λοιποί δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γ. Μπεζεντέ, Ιω. Μίχος, Ν. Μπούρας, Π. Οικομάκης, Χ. Ληξουργιώτης του Ιω., Παν. Λουκά-Μπελίτσα, Στ. Παπαϊωάννου, Θ. Γιαννέλος, Ν. Δημάκας και Παν. Φουντά-Κοτρογιάννου ψηφίζουν κατά της εκμίσθωσης γιατί πιστεύουν οτι θα επιβαρυνθούν οικονομικά οι λουόμενοι. Ο κ. Λουκάς Ζάκκας ψηφίζει επίσης κατά και υποστηρίζει ότι είναι υποχρέωση του Δήμου να φροντίζει τις παραλίες να είναι καθαρές απ' όλες τις απόψεις, να είναι προσβάσιμες και ελεύθερες για όλους τους ανθρώπους ώστε να τις απολαμβάνουν και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν από ιδιώτες για εκμετάλλευση. Ο κ. Σαμουήλ ομοίως ψηφίζει κατά και προτείνει να μείνουν τα πράγματα ως έχουν για φέτος γιατί είναι μικρό το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες και για το 2014 να έχει πραγματοποιηθεί κάποια μελέτη-οικονομική εκτίμηση.  
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ιωάννης Πάστρας, Χαρίκλεια Τρομπούκη-Βαρσάμη και Βασιλική Ζώη-Φανουράκη ψηφίζουν «παρών».
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Την μη εκμίσθωση των παραλιών Αγίου Νικολάου και Αγίου Ισιδώρου του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας, για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο σκεπτικό της παρούσας.