Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012

11η Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στον Δήμο Δ.Α.Α


Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010, σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την Τετάρτη 27η Ιουνίου 2012 και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
Θέμα 1ο : Συγκρότηση και λειτουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Παραβατικότητας. (Ν. Μπούρας).
Θέμα 2ο : Ορισμός εκπροσώπων (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) στην Τακτική γενική συνέλευση της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ «ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε» (Δήμαρχος).

Θέμα 3ο : Ρύθμιση χρεών προς τον Δήμο. (Π. Οικονομάκης).
Θέμα 4ο : Έγκριση του Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας (Ι. Μίχος – Π. Οικονομάκης)
Θέμα 5ο : Έγκριση του Κανονισμού Νεκροταφείου Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας (Ι. Μίχος– Π. Οικονομάκης)
Θέμα 6ο : Έγκριση της μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Πρώην ΤΥΔΚ) του Δήμου Λεβαδέων για εκτέλεση έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» (Τεχνική Υπηρεσία).
Θέμα 7ο : Έγκριση της μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Πρώην ΤΥΔΚ) του Δήμου Λεβαδέων για εκτέλεση έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» (Τεχνική Υπηρεσία).
Θέμα 8ο : Εκλογή και τοποθέτηση υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2012 στην Δ.Ε. Αράχωβας (Κ. Σύρου).
Θέμα 9ο : Πρόσληψη εποχικού προσωπικού (δύο (2) εργατών καθαριότητας για δύο (2) μήνες για την κάλυψη καθαριότητας των ακτών (Δήμαρχος).
Θέμα 10ο : Έγκριση της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για κατασκευή γέφυρας στο αγροτεμάχιο του Μάριου – Τζανέτου Κούλουρου στη θέση «Λογγά» (Ι. Μίχος).
Θέμα 11ο : Έγκριση της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για παραχώρηση χώρου για τοποθέτηση ανεμολογικού ιστού στην «ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε.» (Ι. Μίχος).
Θέμα 12ο : Συμπλήρωση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου και αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 για το έργο με τίτλο «Μελέτη για την απόκτηση πιστοποιητικού συμμόρφωσης και καταλληλότητας και σήματος πιστοποίησης της παιδικής χαράς Κούκουρας της Δ.Ε. Αράχωβας» (Οικονομική Υπηρεσία).
Θέμα 13ο : Συμπλήρωση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου και αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 για το έργο με τίτλο «Επισκευή χλοοτάπητα του γηπέδου Διστόμου» (Οικονομική Υπηρεσία).
Θέμα 14ο : Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του Δήμου για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια ομπρελών θαλάσσης» (Οικονομική Υπηρεσία).
Θέμα 15ο : Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του Δήμου για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων» (Οικονομική Υπηρεσία).
Θέμα 16ο : Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του Δήμου για τη δημιουργία νέων πιστώσεων με τίτλο α) «Επέκταση Δ.Φ. με 3 στύλους και εγκατάσταση 3 Φ.Σ. S-17/0,70 πλησίον των οικοδομών Α. Κουλουριώτη & Κ. Καράμπελα» και β) «Επέκταση Δ.Φ. με 3 στύλους και εγκατάσταση 3 Φ.Σ. S-17/0,70 προς περιοχή Άγιος Αφροδίσιος» (Οικονομική Υπηρεσία).
Θέμα 17ο : Αποδοχή ποσού 1.109,58 € του Υπουργείου Εσωτερικών από πρόστιμα ΚΟΚ και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 (Οικονομική Υπηρεσία).
Θέμα 18ο : Αποδοχή ποσού 31.040,81 € του Υπουργείου Εσωτερικών για κάλυψη δαπάνης μεταφοράς μαθητών κατά την σχολική περίοδο 2011-2012 και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 (Οικονομική Υπηρεσία).
Θέμα 19ο : Κατανομή ποσού 37.400,00 € από ΥΠ. ΕΣ. Για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (Οικονομική Επιτροπή).
Θέμα 20ο : Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμού της Δ.Α.Α Α.Ε. για την χρήση 01/01/2011 έως 31/12/2011 και σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. (Δήμαρχος).
Θέμα 21ο : Αναγνώριση και αποδοχή των οφειλών της υπό εκκαθάριση Κοινοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ανάπτυξης Πολιτισμού Αντίκυρας από τον Δήμο Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας. (Π. Οικονομάκης)
Θέμα 22ο : Ενημέρωση για τις κατασκηνώσεις Αγίου Νικολάου (Δήμαρχος).
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Χαράλαμπος Φ. Ληξουριώτης