Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012

Οι κτηνοτρόφοι του Δήμου Δ.Α.Α καλούνται να να υποβάλλουν δήλωση για την κτηνοτροφική περίοδο 2011-12


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Παρακαλούνται όλοι οι κτηνοτρόφοι του Δήμου μέχρι 20 Απριλίου 2012 να υποβάλλουν δήλωση συμφώνως με τις διατάξεις των νόμων: 26-7/12.8.1955 Β και 1080/80 όπου θα αναγράφεται ο αριθμός των ζώων τους, που θα βοσκήσουν σε βοσκοτόπια του Δήμου μας για την κτηνοτροφική περίοδο 2011-2012.
Σε όσους κτηνοτρόφους δεν υποβάλλουν δήλωση ή δεν δηλώσουν τον σωστό αριθμό των ζώων που έχει το κοπάδι τους, θα τους επιβληθεί πρόστιμο συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 73 του από 29-9/20-10/1958 Β, Δ/τος. 
         
          Ο Δήμαρχος
Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας
    Ιωάννης Πατσαντάρας