Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Δημόσια συνεδρίαση στο Δίστομο 21/12/11


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΩΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Ταχ.. Δ/νση : 10ης Ιουνίου 28                                                  Δίστομο  16  Δεκεμβρίου 2011
32005  ΔΙΣΤΟΜΟ                                                                          
Τηλ:22670-22320 FAX :22670-22063                                          Αρ. πρωτ. :    10384    
E-MAIL : info@daa.gov.gr    

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010, σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 21ηΔεκεμβρίου 2011 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

        Θέμα 1ο :          Απαλλαγή Δημοτικών Τελών από ευαίσθητες ομάδες δημοτών.  (Δήμαρχος)
Θέμα 2ο :          Ορισμός μελών για τη Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Έργων, Προμηθειών και Εργασιών. (Τεχν. Υπηρεσία)
Θέμα 3ο :          Συγκρότηση Επιτροπής για διενέργεια προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων (ΕΚΠΟΤΑ). (Τεχν. Υπηρεσία)
Θέμα 4ο :          Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής ειδών και υλικών (ΕΚΠΟΤΑ). (Τεχν. Υπηρεσία)
Θέμα 5ο :          Συγκρότηση Επιτροπής για την επισκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων του Δήμου. (Τεχν. Υπηρεσία)
 Θέμα 6ο :          Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της «ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  (Δήμαρχος)

 Θέμα 7ο :          Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας στην εταιρία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε για την αποκομιδή απορριμμάτων οικισμού Άσπρα Σπίτια. (Οικονομάκης Π.)
 Θέμα 8ο :          Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας στην εταιρία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε για την αποκομιδή αστικών απορριμμάτων εργοστασίου. (Οικονομάκης Π.)
 Θέμα 9ο :         Καθορισμός εξόδων κίνησης Δημοτικών εισπρακτόρων. (Οικονομάκης Π.)
       Θέμα 10ο :        Σχολικές Επιτροπές (Σύρου Ελένη)
       Θέμα 11ο :        Βοήθεια στο Σπίτι. (Δήμαρχος)
Θέμα 12ο :     Οικονομική ενίσχυση για τη μελέτη αναστήλωσης του ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ. (Δήμαρχος)
Θέμα 13ο :        Ενημέρωση για το σχέδιο: «Δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις & παγετό». (Δήμαρχος)
Θέμα 14ο :        Έγκριση τροποποιήσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.
(Οικ. Επιτροπή)

Θέμα 15ο :        Διευκρινήσεις επί αποφάσεων Δ.Σ. (Πρόεδρος Δ.Σ.).
   

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Ευστάθιος Γιαννέλος