Κυριακή, 14 Αυγούστου 2011

Ο Δήμαρχος Δ.Α.Α σε συνάντηση για την διαχείριση των σκουπιδιών

O Δήμαρχος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας Ιωάννης Πατσαντάρας παρευρέθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Θήβα όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με θέμα την διαχείριση των στερεών αποβλήτων
 Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση των δράσεων ανακύκλωσης, με έμφαση της διαλογής στην πηγή και της επεξεργασίας των απορριμμάτων, μέσω της μηχανικής διαλογής, της αναερόβιας-αερόβιας ζύμωσης για την παραγωγή ενέργειας και της κομποστοποίησης, με στόχο την μείωση των προς υγειονομική ταφή απορριμμάτων και την μετατροπή των ΧΥΤΑ (Λιβαδειάς & Θήβας) σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ). Παράλληλα εξετάστηκε η δυνατότητα της διαχείρισης και των λοιπών κατηγοριών αποβλήτων όπως, αγροτικά πρωτογενούς & δευτερογενούς επεξεργασίας, κτηνοτροφικά, βιομηχανικά (μη επικίνδυνα) και της λυματολάσπης των μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων των Δήμων καθώς και των υλικών κατεδαφίσεων & μπαζών.
Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων συζητήθηκε η δυνατότητα συνένωσης των 2 Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων των 2 Διαχειριστικών Ενοτήτων (Λιβαδειάς & Θήβας), έτσι ώστε μέσα από συνέργειες, τις αναμενόμενες οικονομίες κλίμακας και την κοινή δράση να επιτευχθεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.