Σάββατο, 27 Αυγούστου 2011

Το υπεραστικό ΚΤΕΛ Λιβαδειάς θα μεταφέρει τους μαθητές του Δήμου ΔΑΑ με 0,80 €


Ανατέθηκε στο ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Α.Ε Επαρχίας Λιβαδειάς η μεταφορά των μαθητών για το χρονικό διάστημα από 12 – 9 -2011 και μέχρι τέλους της σχολικής χρονιάς και για τις ημέρες εκείνες που λειτουργούν τα σχολεία. Οι μαθητές που θα μεταφέρονται δωρεάν θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με το ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (ΕΜ) το οποίο θα ισχύει μόνο κατά τις ημέρες λειτουργίας του σχολείου και καθ΄ όλη την διάρκεια του διδακτικού έτους και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον κάτοχό του. Η αξία του ΕΜ θα υπολογίζεται στο ύψος του 50 % της κανονικής τιμής του εισιτηρίου της διαδρομής που διακινείται ο μαθητής από τον τόπο κατοικίας του στην έδρα του σχολείου και αντίστροφα .


Συγκεκριμένα για τις διαδρομές :
Στείρι – Δίστομο, η δαπάνη για κάθε Ε.Μ.. θα είναι 0,80 €
Δίστομο – Στείρι, η δαπάνη για κάθε Ε.Μ.. θα είναι 0,80 €
Άσπρα Σπίτια – Αντίκυρα, η δαπάνη για κάθε Ε.Μ.. θα είναι 0,80 €
Αντίκυρα - Άσπρα Σπίτια, η δαπάνη για κάθε Ε.Μ.. θα είναι 0,80 €