Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. 27/3 στο Δήμο Δ.Α.Α.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 27η Μαρτίου 2017 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 7:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  
Θέμα 1ο: Ενημέρωση Δ.Σ. για δήλωση ανεξαρτητοποίησης συμβούλων {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ Δ.Σ.}
Θέμα 2ο: Αντικατάσταση μελών στο Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΩ. ΣΥΡΟΣ}
Θέμα 3ο: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για το έτος 2017 με κάλυψη της δαπάνης από ΚΑΠ {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 4ο: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2017  {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΛΑΓΟΣ}

Θέμα 5ο: Επιλογή υδρονομέων άρδευσης στη Δ.Ε. Αράχωβας {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ Ν. ΒΡΟΥΛΙΑΣ}
Θέμα 6ο: Μεταφορά προσωπικού ΙΔΑΧ της λυθείσας κοινωφελούς επιχείρησης Αντίκυρας στο Δήμο ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ Δ. ΛΑΓΟΣ-Ν. ΒΑΛΑΟΥΡΑΣ}
Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για την αναδοχή οφειλών της υπό εκκαθάριση κοινωφελούς επιχείρησης Αντίκυρας προς τη ΔΟΥ από το Δήμο και σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2017 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 8ο: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 βάσει της ΚΥΑ οικ. 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β') {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 9ο: Αναμορφώσεις πρ/σμου οικ. έτους 2017 για ΚΤΕΟ {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 10ο: Αναμορφώσεις πρ/σμου οικ. έτους 2017 για οικονομική τακτοποίηση της σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΣΤΕΙΡΙΟΥ» {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 11ο: Διαγραφές οφειλετών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 12ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 96.722,28€ από ΚΑΠ ( Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 13ο: Εξέταση της 12/2017 απόφαση της ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. για παραχώρηση Επιτροπών παραλαβής του Δήμου {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α.Ε.}
Θέμα 14ο: Ορισμός εκπροσώπων για την κατάρτιση και τήρηση μητρώου προσώπων που θα συγκροτούν τις επιτροπές διαγωνισμού των έργων της ΠΕΔ {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 15ο: Άρση απαλλοτρίωσης ρυμοτομικού σχεδίου στη Δ.Ε. Αράχωβας {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}
Θέμα 16ο: Ενημέρωση Δ.Σ. για δράσεις σχετικά με τα αδέσποτα ζώα. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}
Θέμα 17ο: Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με το αίτημα για μετονομασία του Δήμου {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 18ο: Ενημέρωση Δ.Σ. για απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.}