Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015

Βιβλιοπαρουσίαση στο Στείρι

Ο Σύλλογος <<ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο ΑΠΟΔΗΜΗΤΗΣ Ο ΣΤΕΙΡΙΩΤΗΣ>> σας καλεί την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 18:00μ.μ. στην παρουσίαση του βιβλίου "ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο ΑΠΟΔΗΜΗΤΗΣ Ο ΣΤΕΙΡΙΩΤΗΣ(+1094)" που θα γίνει στη γενέτειρα του Νικολάου στο Στείρι στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου.
Το βιβλίο παρουσιάζει ο Ιεροδιάκονος ΙAΣΟΝΑΣ ΚΕΣΕΝ 
          Η Πρόεδρος
Δήμητρα Πρέντζα-Συργιάννη