Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

Συνεδρίαση Δ.Σ. 14/12/2015 στο Δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 και την εγκύκλιο ΥΠ. ΕΣ. εγκ.53/οικ.45226/20.11.2014 σε δημόσια ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 14η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων ) οικ. έτους 2016 και  τεχνικού προγράμματος 2016. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
             Γιαννέλος Ευστάθιος