Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015

Γενική Συνέλευση συγκαλεί ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αράχωβας

Κατόπιν της υπ' αριθμ. 193/17-08-2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αράχωβας <<Η Ανάληψις>> καλούνται τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση στις 30 Αυγούστου 2015 και ώρα 11:00π.μ. ημέρα Κυριακή στον χώρο του Λαογραφικού Μουσείου για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  1. Ισολογισμός Απολογισμός για το οικονομικό έτος 2014
  2. Ενημέρωση για την πορεία έκδοσης άδειας νέου ελαιοτριβείου
  3. Εκλογή για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου
  4. Εκλογή για την ανάδειξη νέου Εποπτικού Συμβουλίου
  5. Εκλογή για την ανάδειξη αντιπροσώπων για Π.Α.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ.
Δηλώσεις συμμετοχής στις εκλογές μέχρι 3 Σεπτεμβρίου 2015

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ 
ΑΡΑΧΩΒΑΣ<<Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ>>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΑΜΗΤΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ