Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2015

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ. στο Δήμο Δ.Α.Α.

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 17η Αυγούστου 2015 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 7:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση μελέτης της Τ.Υ για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΥΜΑΤΩΝ ΝΑΖΙΣΜΟΥ , ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ»  και καθορισμός τρόπου διενέργειας. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Χ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 2ο: Αποδοχή όρων ένταξης της πράξης «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΥΜΑΤΩΝ ΝΑΖΙΣΜΟΥ , ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ»  {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Χ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}

Θέμα 3ο: Έγκριση του 1ου Α.Π. και του Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΡΑΧΩΒΑΣ" {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Χ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 4ο: Έγκριση του 1ου Α.Π. και του Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΑΑ" {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Χ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 5ο: Έγκριση διενέργειας καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. ΑΡΑΧΩΒΑΣ με απ΄ευθείας ανάθεση. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Χ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 6ο: Έγκριση διενέργειας καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ με απ΄ευθείας ανάθεση. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Χ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 7ο: Έγκριση διενέργειας καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ με απ΄ευθείας ανάθεση. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Χ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 8ο: Έγκριση διενέργειας καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. ΑΡΑΧΩΡΑΣ με απ΄ευθείας ανάθεση.  {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Χ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 9ο: Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2015. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Χ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 10ο: Έγκριση διενέργειας προμηθειών-υπηρεσιών του Δήμου οικ. έτους 2015. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Χ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 11ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 338,45€ του ΥΠΕΣ από πρόστιμα ΚΟΚ. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Χ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 12ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 96.722,28€ του ΥΠΕΣ από πρόστιμα ΚΑΠ. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Χ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 13ο:  Έκτακτη επιχορήγηση σχολικών επιτροπών και διάθεση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων του Δήμου.  {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Χ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 14ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2015. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Χ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 15ο: Διαγραφές οφειλών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Χ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 16ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Χ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 17ο: Χορήγηση προέγκρισης ΚΥΕ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ του Φώτιου Μπούρα του Λουκά στην τοπική κοινότητα Αντίκυρας. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Χ.ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}
Θέμα 18ο: Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού ΙΔΟΧ για το ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΔΑΑ {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Χ.ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}
Θέμα 19ο: Ανάκληση της αριθμ. 376/2014 ΑΔΣ περί "Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. του Δήμου" ύστερα από γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Χ.ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}
Θέμα 20ο: Δωρεάν παραχώρηση  τάφου Γεωργίας Κοκκορέλη {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Χ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Γιαννέλος Ευστάθιος