Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015

Η ΔΕΗ κινεί τις διαδικασίες για διακοπή της παροχής ρεύματος στην εταιρεία Αλουμίνιον της Ελλάδος

Νέα τροπή λαμβάνει η σύγκρουση μεταξύ ΔΕΗ και Αλουμινίου της Ελλλάδος, μετά το τελεσίγραφο που απέστειλε η διοίκηση της κρατικής επιχείρησης προς το Αλουμίνιον να προβεί σε αναζήτηση άλλου παρόχου ρεύματος εντός προθεσμίας δέκα ημερών.
Η εντολή δόθηκε προς τον ΑΔΜΗΕ και αφορά την απενεργοποίηση των μετρητών φορτίου του Αλουμινίου, στον βαθμό που η εταιρεία δεν απεδέχθη έως τα τέλη Δεκεμβρίου -ως όφειλε- το τιμολόγιο που είχε προτείνει η ΔΕΗ και είχε εγκριθεί από τη γενική συνέλευση της επιχείρησης. Με βάση τον νόμο ο ΑΔΜΗΕ, εάν σε διάστημα δέκα ημερών το Αλουμίνιον δεν προβεί είτε σε αναζήτηση εναλλακτικού παρόχου είτε δεν αποδεχθεί το τιμολόγιο της ΔΕΗ, υποχρεούται να διακόψει την παροχή. Είχε προηγηθεί η συμφωνία με τη ΛΑΡΚΟ, τον δεύτερο μεγαλύτερο βιομηχανικό πελάτη της ΔΕΗ, οποία τελικώς απεδέχθη το τιμολόγιο που πρότεινε η Δημόσια Επιχείρηση και είχε εγκριθεί από τη γενική συνέλευση.
Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι «σε εφαρμογή της απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 22ας Δεκεμβρίου 2014 και με στόχο τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος:
- Οσον αφορά την εταιρεία «Αλουμίνιον της Ελλάδος ΒΕΑΕ» που πλέον αποτελεί τη μοναδική επιχείρηση υψηλής τάσης που δεν προσήλθε για την υπογραφή σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και δεν αποδέχεται τους όρους τιμολόγησης, της απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ της 28.2.2014, η ΔΕΗ Α.Ε. έδωσε εντολή στον ΑΔΜΗΕ, με εξώδικη δήλωση - διαμαρτυρία, να προβεί στην απενεργοποίηση των μετρητών φορτίου της «Αλουμίνιον της Ελλάδος ΒΕΑΕ».
Αν και παρόμοια «σύγκρουση» μεταξύ της ΔΕΗ και του Αλουμινίου έχει επαναληφθεί κατά το παρελθόν, κύκλοι της ΔΕΗ επισημαίνουν ότι στην παρούσα φάση το τελεσίγραφο έχει ουσιαστικό περιεχόμενο, στον βαθμό που βασίζεται σε απόφαση γενικής συνέλευσης για τη διασφάλιση των συμφερόντων του μετόχου, γεγονός που καθιστά υπόλογη τη διοίκηση της επιχείρησης, έναντι αυτού, δηλαδή του Δημοσίου.
Από την πλευρά του Αλουμινίου, πληροφορίες αναφέρουν ότι με επιστολή προς τη ΔΕΗ έχει ζητήσει να ληφθούν υπόψη τα ρυθμιστικά μέτρα που ελήφθησαν εντός του 2014 για την αγορά χονδρικής, αμφισβητώντας με αυτό τον τρόπο το τιμολόγιο που προτείνει η επιχείρηση και το οποίο οδηγεί σε υψηλότερη τιμή σε σχέση με αυτή που πληρώνει σήμερα, ως αποτέλεσμα της απόφασης της διαιτησίας, δηλαδή 40,7 ευρώ/MW.
Σύμφωνα με πηγές από την εταιρεία Αλουμίνιον, η επιχείρηση φέρεται να διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις για τις εκπτώσεις που ενέκρινε η γενική συνέλευση της ΔΕΗ για τα βιομηχανικά τιμολόγια. Οι επιφυλάξεις αυτές συνδέονται με το πιθανό ενδεχόμενο να χαρακτηριστούν από την Ε.Ε. κρατικές ενισχύσεις και να κληθούν να επιστρέψουν τα αντίστοιχα ποσά. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει ήδη σχετική καταγγελία στην Ε.Ε., ενώ δεν έχει διευκρινισθεί από κυβερνητικής πλευράς εάν η νέα παράταση των εκπτώσεων έχει εγκριθεί από την Κομισιόν.