Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014

Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Διάλογος με τους Κοινωνικούς Εταίρους

Συνεχίζοντας την προσπάθειά του να συμπράττει με τα ενδιαφερόμενα μέρη των θυγατρικών του, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ πραγματοποίησε το 2014 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά τις Ημερίδες Ανοιχτού Διαλόγου με τους Κοινωνικούς Εταίρους. Στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, που πλέον αποτελεί θεσμό, είναι η διαμόρφωση συγκεκριμένων εσωτερικών διαδικασιών, που επιτρέπουν την ενσωμάτωση των προτάσεων των Ενδιαφερόμενων Μερών στη διαμόρφωση των ετήσιων στρατηγικών κατευθύνσεων της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης καθώς και την ισχυροποίηση της αρχής της πρόληψης σε οικονοµικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέµατα στις ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, PROTERGIA και ΜΕΤΚΑ εξασφαλίζοντας τη βιώσιµη ανάπτυξή τους.
Στον φετινό διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους συζητήθηκαν ενδιαφέροντα θέματα όπως μείωση εκπομπών CO2 λόγω της αλλαγής καυσίμου (φυσικό αέριο) στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, αποδοχή των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της Protergia από τις τοπικές κοινωνίες και κανόνες υγείας και ασφάλειας στα εργοτάξια της ΜΕΤΚΑ.