Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ. 17/6 στο Δήμο Δ.Α.Α.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
               ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               
 Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 17η Ιουνίου 2014 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 8:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2013. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 2ο: Υπαγωγή οφειλετών του Δήμου στις διατάξεις του Ν. 4257/2014. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}

Θέμα 3ο: Ορισμός εκπροσώπων στη τακτική γενική συνέλευση της ΕΛΙΚΩΝΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΑΕ ΟΤΑ. {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}
Θέμα 4ο: Αναμόρφωση πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 36.675,50 € για απόδοση ποσών κατόπιν δικαστικών αποφάσεων. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 5ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 4.638,00 € από ΥΠΕΣ για διεξαγωγή εκλογών Μαΐου 2014 και αναμόρφωση πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 6.000,00 € για μισθοδοσία υπαλλήλων. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 6ο: Αναμόρφωση πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 250,00 € για επισκευή ζημιάς σε καλώδιο της ΔΕΗ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 7ο: Αναμόρφωση πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 4.800,00 € για επέκταση δημοτικού φωτισμού. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 8ο: Αναμόρφωση πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 15.000,00 € για ανάγκες μισθοδοσίας υπαλλήλων ΙΔΟΧ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 9ο: Αναμόρφωση πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 12.000,00 € για απεντομώσεις-μυοκτονίες. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 10ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 96.130,70 € του ΥΠΕΣ από ΚΑΠ (ΣΤ κατανομή). {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 11ο: Αναμόρφωση πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 5.000,00 € για προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 12ο: Αναμόρφωση πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 4.000,00 € για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 13ο: Αναμόρφωση πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 5.000,00 € για προμήθεια δενδρυλλίων, φυτοφαρμάκων κ.λ.π. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύρου Ελένη