Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ. 9/4 στο Δήμο Δ.Α.Α

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ     
Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 9η Απριλίου 2014 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 14.360,00€ του ΥΠΕΣ από 2η εντολή ΣΑΤΑ 2014. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 2ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 2.665,95€ του ΥΠΕΣ από πρόστιμα ΚΟΚ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 3ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 96.130,70€ από ΚΑΠ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}

Θέμα 4ο: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 5ο: Διάθεση πίστωσης 10.000,00€ για δαπάνες συνεδρίων, δεξιώσεων και άλλων εκδηλώσεων. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 6ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 74.000,00€ για το έργο "ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Ε. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ" και αντίστοιχη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 7ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 56.500,00€ για το έργο "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Δ.Α.Α." και αντίστοιχη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 8ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 20.000,00€ για το έργο "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ" και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 9ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 45.000,00€ για το έργο "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΔΙΣΤΟΜΟΥ" και αντίστοιχη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 10ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 24.600,00€ για το έργο "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ Δ.Ε. ΑΡΑΧΩΒΑΣ". {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 11ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 15.240,00€ για εξόφληση οφειλής ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΕΠΕ για τη λογιστική υποστήριξη του Δήμου βάσει διαταγής πληρωμής. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 12ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 5.416,92€ του ΥΠΕΣ με σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 για το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 13ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 8.505,49€ για προμήθεια εξοπλισμού WIFI-HOTSPOT σε Κ/Χ χώρους της Δ.Ε. ΔΙΣΤΟΜΟΥ και ΤΚ ΣΤΕΙΡΙΟΥ". {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 14ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 800,00€ για μισθώματα οικοπέδου για χρήση στάθμευσης στη Δ.Ε. ΑΡΑΧΩΒΑΣ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 15ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 2.000,00€ για προμήθεια ειδικών σακουλών κάδων απορριμμάτων του Δήμου. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 16ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 22.600,00€ για αποκομιδή απορριμμάτων. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 17ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 29.347,00€ για έσοδα από πρώην ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 18ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 από ΤΑΠ από τη ΔΕΗ (Π.Ο.Ε.). {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 19ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 20.000,00€ για τη προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων κοινής χρήσης. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 20ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 15.000,00€ για τη προμήθεια ασφαλτομίγματος. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 21ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 37.000,00€ για προμήθεια λιπαντικών αυτοκινήτων του Δήμου. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 22ο: Συνέχιση σύμβασης με το δικηγορικό γραφείο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΟΥΜΑΣ-ΜΕΛΙΝΑ ΤΣΙΟΥΜΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 23ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ }


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
Σύρου Ελένη