Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ. 30/10 στο Δήμο Δ.Α.Α.

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 30η Οκτωβρίου 2013 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 6:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Ορισμός μελών Δ.Σ. της Δ.Α.Α. Α.Ε. {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}
Θέμα 2ο: Καθορισμός ανώτατου ορίου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου. {Εισηγητής: ΙΩ. ΜΙΧΟΣ}
Θέμα 3ο: Έγκριση της αριθμ. 38/2013 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΔΗΜ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δ.Α.Α. περί "Αναμορφώσεις πρ/σμου οικ. έτους 2013". {Εισηγητής: ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΟΥ}
Θέμα 4ο: Έγκριση της αριθμ. 37/2013 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΔΗΜ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δ.Α.Α. περί "Αναμορφώσεις πρ/σμου οικ. έτους 2013". {Εισηγητής: ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΟΥ}

Θέμα 5ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 10.856,60 € του ΥΠΕΣ για μεταφορά μαθητών. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 6ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 23.510,00 € από πιστώσεις ΣΑΤΑ (10η εντολή) {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 7ο: Τροποποίηση και κατανομή ΣΑΤΑ 2013 {Εισηγητής: Ν. ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΣ}
Θέμα 8ο: Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως Αράχωβας {Εισηγητής: Ν. ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΣ}
Θέμα 9ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 102.603,94 € από τακτική κατανομή μηνός Σεπτεμβρίου. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 10ο: Ακύρωση του ανοιχτού διαγωνισμού για την διενέργεια της υπηρεσίας "ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Κ/Χ ΧΩΡΩΝ". {Εισηγητής: Ν. ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΣ}
Θέμα 11ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. "ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α." {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 12ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 24.600,00 € για αποκομιδή αδρανών υλικών. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 13ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 40.800,00 € για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΠΟΔΑΘ για εναπόθεση απορριμμάτων. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 14ο: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 15ο: Πρόσληψη προσωπικού για ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας. {Εισηγητής: Ν. ΜΠΟΥΡΑΣ}
Θέμα 16ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 1.000,00 για ανάγκες μισθοδοσίας. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 17ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 για εξόφληση του προγράμματος ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 18ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 10.000,00 για την πρόσληψη προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 19ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 8.017,70 € για εξόφληση οφειλής για μεταφορά μελών ΣΧΟ Αράχωβας. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 20ο: 'Έγκριση της μελέτης με τίτλο "Αντικατάσταση Λεβητοστασίων στο Δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντικύρας" {Εισηγητής: Ν. ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΣ}
Θέμα 21ο: Ενημέρωση για τη μεταφορά μαθητών Λυκείου Παραλίας Διστόμου {Εισηγητής: ΙΩ. ΜΙΧΟΣ}


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
Σύρου Ελένη