Τρίτη, 17 Ιουλίου 2012

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στον Δήμο Δ.Α.Α.

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 18η Ιουλίου 2012 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Γενική ενημέρωση Δ.Σ. για εργασιακά και άλλα προβλήματα από το σωματείο των εργαζομένων στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. και λήψη σχετικής απόφασης.
Θέμα 2ο: Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου στο διοικητικό συμβούλιο του περιφερειακού συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. (Δήμαρχος)
Θέμα 3ο: Απόφαση δημοτικού Συμβουλίου για την πληρωμή οφειλών της υπό εκκαθάριση Κοινοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ανάπτυξης, Πολιτισμού Αντίκυρας. (Ι. Μίχος)
Θέμα 4ο: Κατάρτιση κανονιστικής απόφασης απλής χρήσης Αιγιαλού. (Ι. Μίχος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ληξουριώτης Χαράλαμπος Φ.