Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012

Παραχώρηση κατασκηνώσεων Αγίου Νικολάου στο Δήμο

O Δήμαρχος κ.Ιωάννης Πατσαντάρας μιλώντας για τις κατασκηνώσεις στον Άγιο Νικόλαο είπε τα εξής:
Τα τελευταία χρόνια, αντί να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο οι εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων στον Άγιο Νικόλαο και ο χώρος να καταστεί πιο λειτουργικός και φιλόξενος για να υποδέχεται τα παιδιά, αυτή η δραστηριότητα σταμάτησε με αποτέλεσμα να αφεθεί στην τύχη του και ο χώρος (παράθυρα  σπασμένα, τοίχοι που γκρεμίζονται, περίφραξη που καταστρέφεται) γενικά η εικόνα είναι πολύ θλιβερή και αποκαρδιωτική. Αποτέλεσμα αυτής της εγκατάλειψης είναι η είσοδος στο χώρο περιθωριακών στοιχείων που επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση (πεταμένες σύριγγες, συσσώρευση απορριμμάτων) ενώ ελλοχεύει πάντοτε και ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

Το ελάχιστο που μπορούμε και οφείλουμε να πράξουμε σαν πολιτεία σε πρώτη φάση, είναι να προβούμε σε υγειονομικό καθαρισμό και απολύμανση, και στη συνέχεια να αποκαταστήσουμε τις ζημιές και να αποδώσουμε τον χώρο και πάλι για να κάνουν τις διακοπές τους στη θάλασσα όσα παιδιά, σύλλογοι και άτομα τρίτης ηλικίας το επιθυμούν.
Επίσης πρόθεση του Δήμου είναι να χρησιμοποιηθεί ο χώρος ως Κέντρο Εκπαίδευσης Αθλητών Θάλασσας, συναφών δραστηριοτήτων από όλη την Ελλάδα και διαμονή στις εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων.
Για το έργο αυτό θα πρέπει ο Δήμος μας να προετοιμάσει σχετική μελέτη ανάπτυξης και ένταξή της σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ κ.λ.π.).
Προς το σκοπό αυτό προτείνεται να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες προς το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας ώστε οι κατασκηνώσεις να εκχωρηθούν στο Δήμο που ενόψει και της έλλειψης παρόμοιου χώρου θα χρησιμοποιηθεί για κοινωφελείς σκοπούς.