Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

Πρόγραμμα Δωρεάν διανομής τροφίμων στον Δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας

Ο Δήμος μας πρόκειται να υλοποιήσει το πρόγραμμα Δωρεάν διανομής τροφίμων σε άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες με ανήλικα ή προστατευόμενα μέλη. Τα τρόφιμα που θα διατεθούν είναι μακαρόνια , ρύζι και τυρί φέτα.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ του προγράμματος είναι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου που το ετήσιο εισόδημά τους σύμφωνα με το εκκαθαριστικό του 2011 δεν ξεπερνά τα παρακάτω ποσά :

1 άτομο μέχρι 12.000 ευρώ
2 μέλη .. 15.600
3 μέλη .. 19.200
4 μέλη .. 22.800
5 μέλη .. 27.600, προσαυξανόμενο κατά 4.800 ευρώ για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα καταθέσουν οι δικαιούχοι είναι:
-ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
-ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011
Στην περίπτωση που υπάρχει προστατευόμενο μέλος που πάσχει από βαρύ ανίατο ή δυσίατο νόσημα θα πρέπει να αποδεικνύεται με έγγραφο από Κρατικό Φορέα Υγείας και το ετήσιο εισόδημα των δικαιούχων προσαυξάνεται κατά 50% (6000 ευρώ).

Όσοι δικαιούχοι δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία το ετήσιο εισόδημα προσαυξάνεται κατά 40% (4800 ευρώ) και είναι απαραίτητη η προσκόμιση του Ε9.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα κατά τόπους ΚΕΠ μέχρι 31-5-2012.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ