Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

Πρόσκληση Συνεδρίασης Παιδικών Σταθμών στον Δήμο Δ.Α.Α.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
   Προς τα μέλη του Δ.Σ. των <<Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Διστόμου-  Αράχωβας-Αντίκυρας>>.   
  1. Ελένη Σύρου
  2. Παναγιώτα Φουντά
  3. Θωμάς Γιαννέλος
  4. Βασιλική Στεφανοπούλου
  5. Λουκάς Ζήσης
  6. Ολυμπία Ασαρίδου
   Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Ν.Π.Δ.Δ. στο Δημοτικό κατάστημα στο Δίστομο την 6-10-2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 6 μ.μ. για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:
  1. Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας.
  2. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.
  3. Απόφαση για συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής προμηθειών.                        
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ