Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ. 29/06 στο Δήμο Δ.Α.Α.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                     
Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 29η Ιουνίου 2018 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού ΙΔΟΧ με κάλυψη δαπανών από ΚΑΠ {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 2ο: Αποδοχή χρηματοδότησης του ΥΠΕΣ ποσού 24.600,00€ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 3ο: Τριμηνιαία έκθεση προϋπολογισμού Α' τρίμηνο 2018 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 4ο: Αποδοχή χρηματοδότησης του ΥΠΕΣ ποσού 48.830,00€ για κάλυψη δαπανών για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες (πρώην ΣΑΤΑ) {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 5ο: Αποδοχή χρηματοδότησης του ΥΠΕΣ ποσού 1.456,25€ από πρόστιμα ΚΟΚ {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 6ο: Αποδοχή χρηματοδότησης του ΥΠΕΣ από ΚΑΠ (ΣΤ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 7ο: Αποδοχή χρηματοδότησης του ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της δημόσιας πρόσκλησης 1/2017 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 8ο: Κατανομή χρηματοδότησης ποσού 37.400,00€ από επιχορήγηση ΥΠΕΣ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2018 και σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 9ο: Ενημέρωση επί του υπ’ αριθμ. 3764/15-06-2018 εγγράφου της εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και λήψη απόφασης για επανακαθορισμό ή μη τελών καθαριότητας για την αποκομιδή απορριμμάτων οικισμού ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ}
Θέμα 10ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 8/ 2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΒΑΛΑΟΥΡΑΣ}
Θέμα 11ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 7/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΒΑΛΑΟΥΡΑΣ}
Θέμα 12ο: Ενημέρωση Δ.Σ. για οδοιπορικά Δημοτικών Συμβούλων {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 13ο: Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του πρ/τος "ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2015-2020)" {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 14ο: Ενημέρωση επί γνωμοδότησης του νομικού του Δήμου για παραχώρηση χρήσης του ακινήτου του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Διστόμου {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 15ο: Έγκριση χαρακτηριστικών παιδικών σταθμών του Δήμου σύμφωνα με το Π.Δ. 99/2017 {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 16ο: Σύσταση Επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων των παιδικών σταθμών και τροποποίηση μοριοδότησης {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 17ο: Ενημέρωση για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου μέσω ΚΔΕΤΠΔΑΑ {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΔΕΤΠΔΑΑ Δ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 18ο: Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωματικού μέλους του Δήμου στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας «Αιολικό Πάρκο Πριόνια Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία» μέχρι τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΕ Δ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 19ο: Ενημέρωση και λήψη απόφασης για ΑΠΕ   {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΕ Δ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 20ο: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Λιμενικό Ταμείο Αντίκυρας για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΕ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ-ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ», εξουσιοδότηση Δημάρχου & ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης {Εισηγητής: Ε.Δ.Σ. Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}
Θέμα 21ο: Έγκριση μελέτης, αναγκαιότητας εκτέλεσης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΕ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ-ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ» {Εισηγητής: Ε.Δ.Σ. Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}
Θέμα 22ο: Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση περιοχής ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ" {Εισηγητής: Ε.Δ.Σ. Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}
Θέμα 23ο: Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ κ.λ.π." , υποβολή πρότασης και λήψη σχετικών αποφάσεων {Εισηγητής: Ε.Δ.Σ. Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}
Θέμα 24ο: Ορισμός υπευθύνων για την τήρηση της καθαριότητας των ακτών του Δήμου και την επισήμανση/αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων {Εισηγητής: Ε.Δ.Σ. Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}
Θέμα 25ο: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου "ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017" και έγκριση του 1ου ΑΠΕ {Εισηγητής: Ε.Δ.Σ. Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}
Θέμα 26ο: Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 201/-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)» {Εισηγητής: Ε.Δ.Σ. Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}
Θέμα 27ο: Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΑΡΑΧΩΒΑΣ» {Εισηγητής: Ε.Δ.Σ. Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}
Θέμα 28ο: Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο: “ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» {Εισηγητής: Ε.Δ.Σ. Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}
Θέμα 29ο: Έγκριση μελέτης, της αναγκαιότητας εκτέλεσης και του τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΔΕ ΑΡΑΧΩΒΑΣ» {Εισηγητής: Ε.Δ.Σ. Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}
Θέμα 30ο: Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ» {Εισηγητής: Ε.Δ.Σ. Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}
Θέμα 31ο: Μίσθωση ακινήτου για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Δημοτικού Γηπέδου Δ.Ε. Διστόμου {Εισηγητής: Ε.Δ.Σ. Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}
Θέμα 32ο: Έγκριση διενέργειας και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ 4Χ4 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 6Μ3» {Εισηγητής: Ε.Δ.Σ. Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}
Θέμα 33ο: Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης, έγκριση διενέργειας και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΑ» {Εισηγητής: Ε.Δ.Σ. Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}