Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ. 26/09 στο Δήμο Δ.Α.Α.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 26η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 6:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση Απολογισμού χρήσης 2014 ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 2ο: Έγκριση Απολογισμού χρήσης 2015 ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 3ο: Έγκριση Απολογισμού χρήσης 2015 του καταργηθέντος ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΠΔΔ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 4ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 27.420,00€ του ΥΠΕΣ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Γ΄ΚΑΤΑΝΟΜΗ) και κατανομή στις σχολικές επιτροπές {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}

Θέμα 5ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 16.600,00 € του ΥΠΕΣ  για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 6ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 36.622,50€ του ΥΠΕΣ προς κάλυψη δαπανών για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες 2016 (5η-6η και 7η ΚΑΤΑΝΟΜΗ) {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 7ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 193.444,56€ του ΥΠΕΣ από ΚΑΠ (Η, Θ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 8ο: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης (Β' ΤΡΙΜΗΝΟ) εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 9ο: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 και σχετική τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2016. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 10ο: Έγκριση διενέργειας καθαριότητας Κ/Χ Δ.Ε. ΔΙΣΤΟΜΟΥ με απ΄ευθείας ανάθεση. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΖΗΣΗΣ}
Θέμα 11ο: Έγκριση διενέργειας καθαριότητας Κ/Χ Δ.Ε. ΑΡΑΧΩΒΑΣ με απ΄ευθείας ανάθεση. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΖΗΣΗΣ}
Θέμα 12ο: Έγκριση διενέργειας καθαριότητας Κ/Χ Δ.Ε. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ με απ΄ευθείας ανάθεση. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΖΗΣΗΣ}
Θέμα 13ο: Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 14ο: Συγκρότηση Επιτροπής  παραλαβής υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 15ο: Σύσταση Επιτροπής καταμέτρησης ζώων του αρ. 4 του Ν.Δ. 318/69 {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 16ο: Έγκριση του 1ου Α.Π. για το έργο "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΩΝ ΟΧΕΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΔΙΣΤΟΜΟΥ" {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 17ο: Έγκριση του 1ου Α.Π. για το έργο "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΣΤΕΙΡΙΟΥ" {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 18ο: 'Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού  Πίνακα Εργασιών για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΄ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ΄».  {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 19ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΣΤΕΙΡΙΟΥ" {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 20ο: Έγκριση μελέτης της τεχνικής υπηρεσίας για το έργο με τίτλο "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ" {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 21ο: Έγκριση μελέτης της τεχνικής υπηρεσίας για το έργο με τίτλο "ΕΡΓΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΣΤΕΙΡΙΟΥ" {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 22ο: Υποβολή πρότασης με τίτλο "Σύσταση, Οργάνωση & Λειτουργία ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ" στο ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}
Θέμα 23ο: Μεταφορά προσωπικού ΙΔΑΧ της λυθείσας επιχείρησης "ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ" {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}
Θέμα 24ο: Καθιέρωση και μοριοδότηση κριτηρίων επιλογής αιτήσεων εγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}
Θέμα 25ο: Εξέταση αιτήσεως Βασιλείου Μάριου Λεοτσινίδη για πρακτική άσκηση στο Δήμο ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}
Θέμα 26ο: Εξέταση της 32/2016 αποφάσεως του τοπικού συμβουλίου ΔΙΣΤΟΜΟΥ περί "Ιδιοκτησιακό καθεστώς μαθητικής κατασκήνωσης στη περιοχή ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ" {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΣΤΡΙΤΗ}
Θέμα 27ο: Ενημερώσεις-ερωτήσεις δημοτικού συμβούλου κ. Μίχου (Γ.Π.Σ. ΑΡΑΧΩΒΑΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΗΡΩΟΥ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, ARAHOVA CENTER, μελέτη υδάτινων πόρων, λύση ΚΕΑΠΑ, επιστολές προϊσταμένων οικονομικής υπηρεσίας & υπηρεσίας καθαριότητας) {Εισηγητής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ}