Κυριακή, 14 Αυγούστου 2016

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ. 16-08 στο Δήμο Δ.Α.Α.

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 16η Αυγούστου 2016 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 7:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}
Θέμα 2ο: Εξέταση αιτήσεως Γεωργίας Παγώνη για πρακτική άσκηση στον Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ (Παραλίας Διστόμου). {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}
Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για μεταφορά του προσωπικού της λυθείσας Κοινοτικής  Κοιν. Επιχείρησης Ανάπτυξης - Πολιτισμού Αντίκυρας στην Κ.Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. ή στο Δήμο ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ βάσει δικαστικών αποφάσεων. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}
Θέμα 4ο: Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους του Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}

Θέμα 5ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 36.622,50 € από χρηματοδότηση ΥΠΕΣ για κάλυψη δαπανών για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες (2Η-3Η-4Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ) {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 6ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΣΤΕΙΡΙΟΥ». {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 7ο: Έγκριση παράτασης εργασιών για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ». {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 8ο: 'Εγκριση παράτασης εργασιών για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ». {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 9ο: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ». {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 10ο: Ψήφισμα για την εκστρατεία υπέρ των ελεύθερων χώρων καπνού. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 11ο: Ενημέρωση Δ.Σ. για ανάρτηση οριστικού πίνακα με τον επιμερισμό των ποσών από σταθμούς ΑΠΕ σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 12ο: Παραχώρηση του ισογείου κτιρίου επί της οδού Οσίου Λουκά στον κ. Νικόλαο Βαλλά για τις ανάγκες του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης "ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ"  {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΣΤΡΙΤΗ}
Θέμα 13ο: Ενημέρωση για έργα άμεσης ανάδειξης Διστόμου {Εισηγητής: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ}
Θέμα 14ο: Δίκτυα ύδρευσης του Δήμου, διακοπές νερού, απώλειες και διαρροές δικτύων. {Εισηγητής: ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ}
Θέμα 15ο: Σταθμός Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ {Εισηγητής: ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ}
Θέμα 16ο: Ενημέρωση για εργασίες επισκευής και αποκατάστασης κακοτεχνιών γηπέδου 5χ5 Τ.Κ. Στειρίου {Εισηγητής: ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ}
Θέμα 17ο: Ενημέρωση για έργα άμεσης προτεραιότητας Τ.Κ. Στειρίου {Εισηγητής: ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ}