Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ. 25-07 στο Δήμο Δ.Α.Α.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 25η Ιουλίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:30 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Ορισμός εκπροσώπων στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΛΙΚΩΝΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}
Θέμα 2ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 96.722,28€ από ΚΑΠ (Ζ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 3ο: Αναμορφώσεις πρ/σμου οικ. έτους 2016. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 4ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 5ο: Επανεξέταση αιτήματος της ARTEMIS-ITS για ανανέωση μίσθωσης για τους σταθμούς βάσης στις θέσεις ΜΠΑΡΔΑΝΗ και ΚΕΦΑΛΗ της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου για εννέα χρόνια. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 6ο: Υπογραφή σύμβασης με την  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. για τη συλλογή, φόρτωση και μεταφορά των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ορισμός σημείου συλλογής του Δήμου {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 7ο: Παραχώρηση του ισογείου κτιρίου επί της οδού Οσίου Λουκά στον κ. Νικόλαο Βαλλά για τις ανάγκες του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης "ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ" {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΣΤΡΙΤΗ}
Θέμα 8ο: Παραχώρηση της αίθουσας του Δ.Σ. στο θεατρικό εργαστήρι ΘΕΑΤΡΟΦΡΕΝΕΙΑ για έκθεση θεατρικού υλικού {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΣΤΡΙΤΗ}
Θέμα 9ο: Παραχώρηση του χώρου της πλατείας ΑΡΓΥΡΗ ΣΦΟΥΝΤΟΥΡΗ στον Σύλλογο Μελέτης & Προβολής των προβλημάτων & Γενικού Εκπολιτισμού Περ. Διστόμου για τη διοργάνωση της γιορτής κρασιού {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΣΤΡΙΤΗ}
Θέμα 10ο: Παραχώρηση του χώρου της πλατείας ΑΡΓΥΡΗ ΣΦΟΥΝΤΟΥΡΗ στον Α.Π.Ο. ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ για τη διοργάνωση εκδήλωσης {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΣΤΡΙΤΗ}
Θέμα 11ο: Ιδιοκτησιακό καθεστώς της παραλίας κάτω από τον οικισμό ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ (Ταινία Μπάρλου) {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΣΤΡΙΤΗ}
Θέμα 12ο: Αιτήματα δημοτικών συμβούλων κ.κ. Παν. Καπλάνη και Νικ. Βαλαούρα. {Εισηγητής: ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΝΙΚ. ΒΑΛΑΟΥΡΑΣ & ΠΑΝ. ΚΑΠΛΑΝΗΣ}