Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δ.Σ. 21/2/2016 στο Δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 21η Φεβρουαρίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα 6:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού Δήμου Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας για το έτος 2016. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}
Θέμα 2ο: Ονοματοδοσία πλατείας στη Δ.Ε. ΔΙΣΤΟΜΟΥ. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΖΗΣΗΣ}
Θέμα 3ο: Ορισμός εκπροσώπου για τις Γενικές Συνελεύσεις στην ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΖΗΣΗΣ}

Θέμα 4ο: Ορισμός εκπροσώπων στην Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων της Περ. Στερεάς Ελλάδας {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}
Θέμα 5ο: Συγκρότηση Επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης εκποιουμένων κτημάτων. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 6ο: Συγκρότηση Επιτροπής για εκποίηση και εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 7ο: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 8ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 96.722,28€ του ΥΠΕΣ από Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2016. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 9ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 12.207,50€ του ΥΠΕΣ από τακτική επιχορήγηση για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) και σχετική κατανομή. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 10ο: Διάθεση πιστώσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 158 του Ν. 3463/2006 {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 11ο: Διάθεση πιστώσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 202 του Ν. 3463/2006 {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 12ο: Έγκριση προϋπολογισμού της ΚΔΕΤΠΔΑΑ οικονομικού έτους 2016 {Εισηγητής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΟΣ}
Θέμα 13ο: Έγκριση της εισηγητικής ΄έκθεσης έτους 2016 της ΚΔΕΤΠΔΑΑ {Εισηγητής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΟΣ}
Θέμα 14ο: Ψήφισμα για τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Διστόμου και του Νοσοκομείου Λιβαδειάς {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ }Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Γιαννέλος Ευστάθιος