Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

Πρόσκληση Δ.Σ. 25/1/16 στο Δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 25η Ιανουαρίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων, προμηθειών και εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Χ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 2ο: Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής ειδών και υλικών προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ πλην αυτών που αφορούν την τεχνική υπηρεσία {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Χ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 3ο: Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής ειδών και υλικών προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ που αφορούν την τεχνική υπηρεσία {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Χ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}

Θέμα 4ο: Σύσταση επιτροπή συμβιβαστικής επιλύσεως των φορολογικών διαφορών  {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Χ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 5ο: Σύσταση Επιτροπής για την επισκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων του Δήμου {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Χ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 6ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 96.722,28€ του ΥΠΕΣ από ΚΑΠ (Α ΚΑΤΑΝΟΜΗ) {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Χ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 7ο: Επιβολή περιβαλλοντικών τελών στις ρυπογόνες βιομηχανίες που λειτουργούν εντός των ορίων του Δήμου {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Χ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 8ο: Επιβολή τέλους άντλησης ύδατος από γεωτρήσεις {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Χ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 9ο: Έναρξη και λήξη αρδευτικής περιόδου, αριθμός υδρονομέων κ.λ.π. {Εισηγητής: ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Ε. ΑΡΑΧΟΒΑΣ}
Θέμα 10ο: Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}
Θέμα 11ο:  Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016 της Κ.Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. {Εισηγητής: ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΧΡ. ΑΝΑΓΝΟΣ}
Θέμα 12ο:  Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης  έτους 2016 της Κ.Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. {Εισηγητής: ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΧΡ. ΑΝΑΓΝΟΣ}
Θέμα 13ο: Ενημέρωση επί του προϋπολογισμού έτους 2016 της Δ.Α.Α. Α.Ε. {Εισηγητής: ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΑΝ. ΦΛΩΡΟΣ}
Θέμα 14ο: Ενημέρωση Δ.Σ. για το στάδιο των εργασιών της εκκαθάρισης της ΚΚΕΑΠΑ. {Εισηγητής: ΙΩ. ΜΙΧΟΣ}
Θέμα 15ο: Έγκριση παράτασης εργασιών  για την κατασκευή του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΗΡΩΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Δ.Ε. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ». {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Χ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 16ο: Έγκριση παράτασης εργασιών  για την κατασκευή του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ» {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Χ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 17ο: Λήψη απόφασης για την λύση της προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Λεβαδέων για την υλοποίηση της πράξης: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ, ΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ)».  {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Χ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 18ο: Έγκριση υπογραφής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Χ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 19ο: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ  του έργου "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ" {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Χ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 20ο: Αντιμετώπιση αγωγών κατά του Δήμου παλαιών δημοτικών περιόδων {Εισηγητής: ΑΘ. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ}
Θέμα 21ο: Λειτουργία των υπηρεσιών, των επιτροπών των υπηρεσιών και των θεσμών του Δήμου. {Εισηγητής: ΑΘ. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ}
Θέμα 22ο: Αναβάθμιση Μουσείου Ναζισμού {Εισηγητής: ΛΟΥΚΑΣ ΖΑΚΚΑΣ}
Θέμα 23ο: Ενημέρωση Δ.Σ. για παραίτηση του προέδρου του Δ.Σ. από την αντιμισθία. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.}
Θέμα 24ο: Ενημέρωση Δ.Σ. για την συνεδρίαση της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}
Θέμα 25ο: Κατάσταση οικισμού Παραλίας Διστόμου-Άσπρα Σπίτια {Εισηγητής: ΕΥΣΤ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ- ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ}
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

            Γιαννέλος Ευστάθιος