Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. 2/11/15 στο δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 2α Νοεμβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα στην υπηρεσία καθαριότητας για χρονικό διάστημα οχτώ μηνών. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}
Θέμα 2ο: Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα στην υπηρεσία καθαριότητας για χρονικό διάστημα δύο  μηνών. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}

Θέμα 3ο: Αποδοχές χρηματοδοτήσεων και αναμορφώσεις πρ/σμου οικ. έτους 2015. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 4ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 27.420,00€ του ΥΠΕΣ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2015. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 5ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 96.722,28€ του ΥΠΕΣ από ΚΑΠ (Ι ΚΑΤΑΝΟΜΗ) {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 6ο: Αποδοχή χρηματοδοτήσεων από ΟΑΕΔ για ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων στο πρόγραμμα ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 7ο: Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ" με αυτεπιστασία. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 8ο: Αποδοχή παραχώρησης χρήσης δύο απορριμματοφόρων οχημάτων άνευ ανταλλάγματος από τη ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 9ο: Ονοματοδοσία πλατείας στη Δ.Ε. ΔΙΣΤΟΜΟΥ. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΖΗΣΗΣ}
Θέμα 10ο: Έγκριση διενέργειας προμηθειών α. τροφίμων και β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου του Δήμου και των νομικών του προσώπων με πρόχειρο διαγωνισμό. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 11ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας πετρελαιοειδών του Δήμου και των νομικών του προσώπων με ανοιχτό διαγωνισμό. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 12ο: Έγκριση παραχώρησης δύο αιθουσών του δημοτικού σχολείου Στειρίου στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Στειρίου. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ}
  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
             Γιαννέλος Ευστάθιος