Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ. στο Δήμο Δ.Α.Α.

 Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 10η Νοεμβρίου 2014 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού γ' τριμήνου 2014. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 2ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 1.160,00 € από επιχορήγηση ΥΠΕΣ για δαπάνη εκλογικής αποζημίωσης υπαλλήλων και σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 3ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 19.509,69 € από επιχορήγηση ΥΠΕΣ του αρ. 27 του Ν. 3756/09 και σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 4ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 4.000,00 € για ΕΛΤΑ. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 5ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 3.500,00 € για δαπάνες προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 6ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 276,50 € του ΥΠΕΣ από πρόστιμα ΚΟΚ και σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 7ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 10.630,00 € του ΥΠΕΣ από ΤΑΠ και σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 8ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 56.500,00 € για αλλαγή Κ.Α. έργου και σχετική τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 9ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 για ανάγκες μισθοδοσίας. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 10ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 36.900,00 € και σχετική τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος για το έργο "ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ" {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 11ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 36.900,00 € και σχετική τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος για το έργο "ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ" {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 12ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 500,00 € για ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 13ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 4.800,44 € για επέκταση δημοτικού φωτισμού. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 14ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 2.000,00 € για προμήθεια εξοπλισμού Α' Βοηθειών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 15ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 για ανάγκες μισθοδοσίας αιρετών. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 16ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 5.500,00 € για αντιμισθία Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Προέδρου Δ.Σ. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 17ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 14.844,00 € για σύνταξη μελέτης και σχετική τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος 2014. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 18ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 4.453,20 € για σύνταξη μελέτης και σχετική τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος 2014. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 19ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 3.000,00 € για τηλεφωνικά τέλη. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 20ο: Μερική τροποποίηση της 278/2014 απόφασης Δ.Σ. περί "ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΠΟΤΑ". {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 21ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος του Άξονα 4-Προσέγγιση LEADER του ΠΑΑ 2007-2013. {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ}
Θέμα 22ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη γενική συνέλευση του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδος, περιόδου 1940-1945 "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ" . {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ}
Θέμα 23ο: Έγκριση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2015. {Εισηγητής: ΔΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ}
Θέμα 24ο: Υποβολή πρότασης με τίτλο "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ Τ.Ε. ΣΤΕΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΑ" στο πρόγραμμα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013. {Εισηγητής: ΔΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ}
Θέμα 25ο: Υποβολή πρότασης με τίτλο "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΑΑ" στο πρόγραμμα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013. {Εισηγητής: ΔΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ}
Θέμα 26ο: Διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου στον αγώνα PILOT BEACH 24 HOURS RALLY RAID GREECE 2014. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 27ο: Διάθεση πίστωσης για τη πραγματοποίηση της εκδήλωσης "1Η ΓΙΟΡΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ" {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε. ΑΡΑΧΩΒΑΣ κ. ΒΡΟΥΛΙΑΣ}
Θέμα 28ο: Διάθεση πίστωσης 300,00 € για συμμετοχή στο πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 29ο: Έγκριση του Κανονισμού Προσωπικού της ΚΔΕΤΠΔΑΑ. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΔΕΤΠΔΑΑ κ. ΙΩ. ΣΥΡΟΣ}
Θέμα 30ο: Έγκριση του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης της ΚΔΕΤΠΔΑΑ. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΔΕΤΠΔΑΑ κ. ΙΩ. ΣΥΡΟΣ}
Θέμα 31ο: Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της ΚΔΕΤΠΔΑΑ. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΔΕΤΠΔΑΑ κ. ΙΩ. ΣΥΡΟΣ}
Θέμα 32ο: Έγκριση της αριθμ. 35/2014 απόφασης του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΔΑΑ περί "ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡ/ΣΜΟΥ". {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΠΔΔ κ. ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ}
Θέμα 33ο: Άνοιγμα   τραπεζικών λογαριασμών στη ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 34ο: Συμπλήρωση τεχνικού προγράμματος 2014 με το έργο "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε.ΑΡΑΧΩΒΑΣ". {Εισηγητής: ΔΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ}
Θέμα 35ο: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
Γιαννέλος Ευστάθιος