Σάββατο, 3 Αυγούστου 2013

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ. στο Δήμο Δ.Α.Α.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
          ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ             
Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 7η Αυγούστου 2013 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 8:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Έγκριση διενέργειας προμηθειών, υπηρεσιών και έργων του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας. {Εισηγητής: ΙΩ. ΜΙΧΟΣ}
Θέμα 2ο: Διόρθωση πίνακα στοχοθεσίας. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 3ο: Επιχορήγηση ΝΠΔΔ με την επωνυμία "ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ" {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 4ο: Κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ 2013. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 5ο: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού 2013 (Β΄τρίμηνο). {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 6ο: Αποδοχή χρηματοδότησης 102.603,94 € από ΥΠΕΣ για τακτική κατανομή Ιουνίου 2013. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 7ο: Έγκριση της αριθμ. 31/2013 απόφασης του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΔΑΑ περί "Αναμορφώσεις πρ/σμου οικ. έτους 2013". {Εισηγητής: ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΟΥ}
Θέμα 8ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 1.000,00 € για συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 9ο: Αποδοχή χρηματοδότησης και σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 23.456,80€ από επιχορήγηση ΥΠΕΣ για μεταφορά μαθητών. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 10ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 10.000,00 € για προμήθεια ανταλλακτικών επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 11ο: Αποδοχή χρηματοδότησης και σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 19.509,69 € από επιχορήγηση ΥΠΕΣ έσοδα του αρ. 27 του Ν. 3756/2009. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 12ο: Αποδοχή χρηματοδότησης και σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 8.510,00 € από ΤΑΠ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 13ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 7.000,00 € από εισπράξεις ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 14ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 400,00 € για μετατόπιση παροχής. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 15ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 430,50 € για αμοιβή δικηγόρου. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 16ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 432,96 € για αμοιβή δικηγόρου. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 17ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 17.000,00 € για δαπάνες ΕΥΔΑΠ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 18ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 2.200,22 € για επέκταση δημοτικού φωτισμού. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 19ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 7.200,00 € για υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 20ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 7.500,00 € για προμήθεια δεξαμενών συλλογής νερού. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 21ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2013 με ποσό 14.600,00 € για συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Ε. Αράχωβας. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 22ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 633,45 € από ΥΠΕΣ από πρόστιμα ΚΟΚ. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 23ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 7.600,00 € του ΥΠΕΣ από τέλη διαφήμισης. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 24ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 5.300,00 € του ΥΠΕΣ από φόρο ζύθου. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}
Θέμα 25ο: Αποκομιδή απορριμμάτων Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας. {Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ}


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύρου Ελένη