Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

3ωρη στάση εργασίας την Πέμπτη οι εργαζόμενοι των εργολαβιών του εργοστασίου "Αλουμίνιον της Ελλάδος"